Zwroty i reklamacje

>
Zwroty i reklamacje

1. Klient otrzymuje 5-letnią gwarancję na wszystkie produkty firmy Rascal. Gwarancja obejmuje mechaniczne zniszczenia produktu niewynikające z niewłaściwego użytkowania.

2. W przypadku uznania gwarancji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje nowy egzemplarz zareklamowanego produktu lub zwrot środków w szczególnych przypadkach.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić uznania gwarancji w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ona wymogów formalnych.

4. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.